Tvorstvo očakáva zjavenie Božích synov!

6. marca 2022, joelsky, Nezaradené

Tak, ako verní ľudia od čias Ábela očakávajli príchod ‘semena ženy’ (1. Mo. 3:15) alebo jej hlavnú časť v osobe Ježiša Krista, Spasiteľa poslušného ľudstva, tak od čias apoštola Pavla verní uctievatelia Jehovu Boha, a i žiaci jeho syna, očakávajú zjavenie Kristových bratov a Božích synov:

‘Lebo tvorstvo už túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Veď tvorstvo nebolo podrobené márnosti z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil márnosti ale zároveň predložil nádej, že ľudské tvorstvo bude raz oslobodené z otroctva porušenosti a získa slávnu slobodu Božích detí’. – Rimanom 8:19-21.

Aj keď horecitovaný inšpirovaný biblický verš apoštola Pavla je plný dôležitých biblických detailov, to, čo nás dnes zaujíma je zjavenie Božích synov, ktoré sa zakrátko stane, keď ostatok pomazaných bratov Ježiša Krista, adoptovaných pozemských synov Jehovu Boha bude zjavený ‘tvorstvu‘ alebo veriacim!

Tak, ako pre dnešné celosvetové kresťanstvo ten najdôležitejší čas histórie sa odohrával na len veľmi malom území malého národa na Strednom východe za veľmi kritických, ale zároveň aj nebezpečných politických udalostí svetovej Rímskej ríše v Európe a Blízkom Východe, tak je to aj dnes! Len málo verných kresťanov čaká na zjavenie Božích synov!

Tak, ako pre dnešné celosvetové kresťanstvo ten najdôležitejší čas histórie sa odohrával na malom území malého národa na Strednom východe za veľmi kritických a nebezpečných politických udalostí svetovej Rímskej ríše, tak je to aj dnes!