Dávajte pozor, neustále bdejte!

28. marca 2022, joelsky, Nezaradené

Štyri jednoduché a krátke slová! Ale keď si čitateľ uvedomí, že sú to slová Ježiša Krista, potom tie štyri jednoduché a krátke slová nadobúdnu úžasnú hĺbku a význam pre jeho učeníkov v spojení s celým Božím inšpirovaným Slovom a s proroctvami o ňom!

Hlavne keď si ale uvedomíme, že to boli varovné slová nebeského večného Kráľa o jeho druhom príchode na konci tohoto celosvetového diabolského systému vecí! A bolo im to Kristom mnohokrát zdôraznené, že jeho príchod bude ako príchod zlodeja v noci!

Dávať pozor alebo všímať si situáciu vo svete a chápať jej význam z hľadiska prorockej Knihy Stvoriteľa o tom, ako sa veci budú rozvíjať v samom konci histórii ľudstva krátko pred jeho druhým príchodom ako už oslávený a večný nesmrteľný Kráľ Jehovu Boha!

Dávať pozor pomôže žiakovi Krista zostať stále bdelý alebo duchovne pripravený na čas, v ktorom sa uskutoční proroctvo apoštola Pavla: “Lebo tvorstvo túžobne čaká zjavenie Božích synov.” – Rimanom 8:10. Ako Ježiš bol zjavený izraelskému národu!