Väčšina neuverí ani detailným faktom!

15. apríla 2022, joelsky, Biblia

Žijeme vo svete, nad ktorým vládnu temné sily, podľa inšpirovaných slov apoštola Jána. Jeho prvý list pomazaným bratom Ježiša Krista informuje: “Vieme, že pochádzame z Boha, ale celý svet je v moci toho zlého (Satana Diabla a jeho démonov).” – 1. Jána 5:10.

Božie Slovo obsahuje niesmierne množstvo príkladov od samého začiatku, až do konca sveta, potvrdzujúc inšpirované slová apoštola Jána nielen svojim pomazaným bratom, ale dnes dostupné celosvetovo vo viac ako niekoľko tísíc jazykov! Apoštol Pavol dodáva:

“Dajte si pozor, aby na vás neprišlo to, čo sa hovorí v Prorokoch: ‚Pozrite, posmeškári, divte sa tomu a zahyňte, lebo vo vašich dňoch vykonám niečo, čomu neuveríte, aj keby vám o tom niekto rozprával (v detailoch).’“ – Skutky apoštolov 13:40, 41.

Kresťanská biblická viera je založená na presnom poznaní biblickej pravdy podľa Biblie, a inšpirovaných slov apoštola Pavla bratom v Ríme: “Lebo môžem potvrdiť, že horlia za Boha (majú vieru), ale nie podľa presného poznania.” – Rimanom 10:2.

Jeden taký príklad je dogmatická náuka o trojici. Že vraj Otec je večný, tak ako aj Ježiš. Jeden detail: Ježiš bol usmrtený, ale bol vzkriesený k životu jeho Otcom. O otcovi: “Či nie si od večnosti, Jehova? Môj Bože, môj Svätý, ty neumieraš.” – Habakuk 1:12.