Od samého začiatku oznamujem koniec!

8. apríla 2023, joelsky, Biblia

Stvoriteľ, Jehova Boh, Večne Zvrchovaný Vládca vesmíru, Všemohúci a Vševediaci už pred začiatkom stvorenia vedel, čo urobí, aby v celom vesmíre večne vládol mier, ale i bezpečnosť! Preto inšpiroval svojho proroka Izaiáša, aby to v patričnom čase zverejnil:

“Od začiatku oznamujem koniec a oddávna to, čo sa ešte nestalo. A hovorím: ‚Moje rozhodnutie bude platiť, urobím všetko, čo chcem.’Už od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý uskutoční moje rozhodnutie. Ale čo som povedal, to urobím, svoj zámer vykonám.” – Izaiáš 46:10.

Keď stvoril svojho jednosplodeného syna (prvý, jediný priamo stvorený Bohom) na svoj obraz, ustanovil ho hovorcom pre všetky miliardy jeho anjelov, nebeských synov, potom cez neho stvoril materiálny vesmír a nakoniec pripravil planétu Zem na obývanie ľuďmi, ktorých stvoril na svoj obraz (na náš – na Boží a synov – obraz)!

Urobil to počas šiestich sedem tisícových časových úsekov a nekoniec prehlásil siedmy sedemtísícový časový úsek alebo siedmy deň ako svätý, lebo v ňom odpočíval zo svojej tvorivej aktivity! No áno, už na samom začiatku ho prehlásil svätý, pretože v ňom urobil všetko potrebné na to, aby sa už nikdy viac neopakovala vzbúra, akej sa dopustil anjel – Satan Diabol!