Hviezdne vojny – Impérium vracia úder!

3. júna 2023, joelsky, Biblia

Vytlačenie Tuckera Carlsona na Fox News je v Spojených štátoch veľkou udalosťou. To hovorí o tom, akí USA, ako národ, sú zbavení akejkoľvek formy kultúrnej stability. Každý kanál sociálnych médií úplne vybuchol. Milióny opustili Fox a tento exodus bude určite pokračovať. Akcie spoločnosti Fox sa prepadli a potom sa stabilizovali. 

Carlson je jednoznačne najvplyvnejšou mediálnou osobnosťou v Spojených štátoch. Jeho publikum vedie medzi vytúženou demografickou skupinou 18-45 s obrovským náskokom a predstavuje najväčšie publikum! Ale ako sám hovorí: „Som len moderátor talkshow”. Mohol by dodať: „Ale v krajine slepých je kráľom jednooký.”

Môžeme nájsť paralelu k súčasnej situácii v Amerike a v SK v biblickom proroctve? Absolútne! Demokrati alebo Black Lives Matter alebo elity, globalisti, finančníci, spolu s imprialistami a všetky takéto extrémne sily, ktoré za každú cenu vytlačujú pravdu z každodenného života nielen v USA, ale aj na celom svete! Daniel píše:

“Z jedného z nich [z tých štyroch rohov] vyrástol iný roh, malý, ale stále sa zväčšoval smerom až na juh a smerom až na východ slnka a smerom ku krajine Okrasy. A potom sa zväčšoval až k nebeskému vojsku, takže spôsobil, že niečo z vojska a niečo z hviezd spadlo nazem, a on ich pošliapal…

…a vypínal sa až ku Kniežaťu vojsk a bola od neho odňatá stála obeť a bolo zhodené ustanovené miesto jeho svätyne. Lenže pre priestupok bolo postupne vydané vojsko spolu so stálou obeťou; a zhadzoval pravdunazem a v svojom počínaní mal úspech.“ — Daniel 8:9–12.