Humor je nebezpečný pre demokraciu!

29. novembra 2023, joelsky, Nezaradené

Podľa austrálskych vedcov Jordana McSwineyho a Kurt Sengula, humor a zároveň s ním zosmiešňovanie, je nebezpečené pre našu demokraciu! tvrdia austrálski vedci! Podľa ich vedeckej práce pod menom “Humor a zosmiešňovanie je nebezpečenstvom pre našu demokraciu”!

Podľa ich dokumentu vedci kriticky skúmajú používanie humoru a zosmiešňovania na podporu a normalizáciu krajne pravicových vylučujúcich diskurzov. Prostredníctvom kritickej kvalitatívnej štúdie minisérie Please Explain a jej série tridsiatich štyroch dokumentov!

Podľa tých 34 krátkych webových karikatúr produkovaných austrálskou, ale krajne pravicovou populistickou stranou Pauline Hanson’s strany One Nation. A na tom základe kritickej analýzy diskurzu a tematickej analýzy skúmame, ako sa humor používa na zmiernenie čoho?

Na artikulovaných vylučujúcich a nadradených myšlienok vrátane rasizmu, mizogýnie a queerfóbie. Naše zistenia naznačujú, že márnomyseľnosť a irónia online animovaného žánru funguje tak, že prekračuje hranice povedateľnej a hovorovej komunikácie!

Lenže tým môže byť obsah príjemnejší pre nekrajne pravicové publikum. Tvrdíme, že takéto strategické využitie vylučujúceho humoru je súčasťou až širšieho projektu krajne pravicového diskurzívneho mainstreamingu, ktorý súčasne legitimizuje každodenné prejavy vylúčenia.

Či vám to dá nejaký skutočne logický zmysel a zároveň aj praktický význam, to všetko ponecháme na vás, na váš osobný úsudok. Mimochodom, mnohým, ktorí ale čítajú podobné “vedecké práce” sa začína efektívne zdať, že ľudstvo už plne vkročili do 21-ého storočia absurdity!

Dr Kurt Sengul 
Jordan McSwiney